Disclaimer

Vrijwillige coaching dierenartsen

De KNMvD biedt de ‘Coachbank’ aan als platform voor dierenartsen die op vrijwillige basis ondersteuning aanbieden aan jonge dierenartsen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. Wanneer een coach beroepsmatig diensten aanbiedt is dit duidelijk zichtbaar in zijn of haar profiel. Tref jij een coach waarbij dit niet duidelijk zichtbaar is, maar die wel kosten in rekening brengt voor zijn of haar diensten? Dan vragen we je om dit door te geven via coachbank@knmvd.nl of via telefoonnummer 030 63 48 900.

Aansprakelijkheid

De KNMvD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het contact met een coach of de wijze van ondersteuning door een coach. De KNMvD betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar websites. Dat geldt ook voor de keuze van informatie van derden die zij op haar site ter beschikking stelt aan leden en/of niet-leden. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Bepaalde links op deze website kunnen verwijzen naar websites van derden. De KNMvD heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De KNMvD aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via coachbank@knmvd.nl of via telefoonnummer 030 63 48 900.